ENA MÜHENDİSLİK VE KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 Genel Açıklamalar

Kişisel veri sahipleri (“Veri Sahibi”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi uyarınca, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkına haizdir.

Bu çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde detaylıca düzenlenen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, aynı kanunun13’üncü maddesi uyarınca; işbu form ile yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Veri Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlanan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin E-Tebligat adresine gönderilmek suretiyle,
 • Veri Sahibi’nin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği elektronik posta ile,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda yer verilen tabloda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılabileceğine ilişkin yazılı başvuru kanalları bakımından detaylı bilgiler bulunmaktadır:

BAŞVURU KANALI BAŞVURU ADRESİ

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Şahsen Başvuru

(Veri sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Yukarı Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 311 Sok. No: 3, 34775 Ümraniye/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Yukarı Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 311 Sok. No: 3, 34775 Ümraniye/İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak E-Tebligat Yoluyla Başvuru 25949-56671-02703 Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği elektronik posta ile başvuru kvkk@enamuhendislik.com.tr Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimize iletilmiş olduğunuz başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre fakat her halde talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız aynı Kanun maddesi uyarınca, yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

1. VERİ SAHİBİ’NE AİT BİLGİLER[1]

Ad Soyad
T.C. Kimlik Numarası

(Veri Sahibi’nin yabancı
olması durumunda; uyruk, 
pasaport numarası veya kimlik
numarası yazılmalıdır.)

Telefon Numarası
Elektronik Posta Adresi
Adres

2. İLİŞKİ TÜRÜ

  • Ziyaretçi
  • Eski Çalışan
  • Çalışan
  • Çalışan Adayı
Diğer (Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Şirketimizde İletişimde Olduğunuz Birim: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Konu : ……………………………………………………………………………………………………………………………

 • KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • GERİ DÖNÜŞ USULÜ

KVK talebinize ilişkin yanıtlarımızı, aşağıda yer verilen ve seçeceğiniz geri dönüş usulü ile tarafınıza ileteceğiz:

 • Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Şahsen veya vekaleten Şirketiniz adresinden elden teslim almak/alınmasını istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda, noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir)

İşbu KVK başvuru formunda yer vermiş olduğunuz bilgiler vasıtasıyla, öncelikle Şirketimiz ile olan hukuki veya ticari ilişkinizi tespit edecek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyecek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap vereceğiz. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak(nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, başvuru usulüne uyulmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde; Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Şirketimiz talebin niteliğine göre ve fakat her durumda en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Veri Sahibi’nin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

 İmza

[1] İşbu bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.