SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

ENA MÜHENDİSLİK olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz.  Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onları bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz. Şirket politikasındaki tüm kriterleri sosyal yönetimi kontrol altına almakta ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetmekte, faaliyetlerini sürdürmeyi tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte hedeflemektedir. Çalışanlar ve işveren arasında sosyal hakların ve çalışma düzeni konusunda sürekli toplantılar yapılmaktadır.

 • Çocuk İşçi:
  Firmamızda çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

 • Genç İşçi:
  İşletmedeki genç çalışanların tehlikeli işlerde çalışılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir. Haftalık genç işçi çalışma süresi 40 saat.
 • Zorla Çalıştırma:
  Şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.
 • İş Güvenliği:
  Tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.
 • Çalışma Ortamı:
  Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulmaktadır.
 • Toplu Sözleşme – Sendika Hakkı:
  Çalışanlarımız her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu sözleşme, birlik kurma ve sendika üyeliği konusunda da özgürdür.
 • Ayrımcılık:
  Çalışanlarına fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.
 • Çalışma Saatleri:
  Çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesai yapmamakta ve çalışanlarına haftada en az 1 gün izin kullanmaktadır. Çalışma saati haftalık 45 saat.
 • Ücret Politikası:
  Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.
 • Çalışan Şikayet ve İstekleri:
  Çalışanlar istek ve şikâyetlerini işçi temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.
 • Disiplin:
  Hiçbir çalışanımız fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemekte, çalışanlarımızın gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.
 • Çevre:
  Çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir.
 • Bağış ve Sponsorluk:
  Şirketimiz ihtiyaç duyulduğu anda Sosyal Sorumluluk projelerinin içinde yer almakta ve desteklemektedir. Buna göre resmi veya özel kurumlara maddi ve manevi destek sağlamaktadır.